"Beware of online scam in the name of shrigurukripa.inc Gift cards. We have never started any Gift cards based promotion" :: Register Now for Online live classes for CA Inter  Nov 2024 / May 2025 Exams. Classes Commence on April 1st Week :: Register Now for Online live classes for CA Final  May 2024 / Nov 2024 Exams. Classes Commence on 27.11.2023 :: For Further Contact Details - +919940012301/9940012303/ 9940377666/9940012309/9500069130.

Gems of Gurukripa

     
2017
 FINAL - May 2017
2016
 FINAL - May 2016
 CPT-June 2016
 IPCC - May 2016
 CPT - Dec 2016
 Final - Nov 2016
 IPCC - Nov 2016
2015
 FINAL - May 2015
 CPT-June 2015
 IPCC - May 2015
 FINAL - Nov 2015
 CPT- Dec 2015
 IPCC - Nov 2015
2014
 CPT-June 2014
 FINAL - May 2014
 IPCC - May 2014
 Final - Nov 2014
 CPT - Dec 2014
 IPCC - Nov 2014
2013 - December
 CPT
 FINAL
 IPCC
2013-May/June
 CPT-June 2013
 IPCC-May 2013
 Final May-2013
2012-December
 CPT
 Final
2012-JUNE
 CPT
 FINAL
 IPCC
2012
 CPT
 IPCC
2011
 CA CPT
 CA FINAL
 CA IPCC - May 2011
 CA IPCC - Nov 2011
2010
 CA IPCC
 CA Final
 CA CPT
2009
 CA CPT
 CA IPCC
 CA Final
 CA, IPCC Full time Classes
2008
 CA IPCC
 CA CPT
 CA Final
 
 • Tm Sudharshan
  IPCC-All India 38th Rank
  -
 • Preethi Kandaswami
  All India 41st Rank
  -
 • Achuthan V
  IPCC-All India 20th Rank
  -
 • Nallathambi.s
  FR-87, AMA-67,IDT-60
  461
 • Varun.R
  FINAL-DT-82
  451
 • Anukrati Agarwal
  IPCC-All India 14th Rank
  537(Acc-96,A.Acc-86,Tax-80,Aud-79,Law-69,Cost-62)
 • Mridula.N
  IPCC-All India 22nd Rank
  529(Acc-100,Adv.Acc-86,Cost-78,Aud-77,Tax-74,Law-64)
 • Kirthika.N
  IPCC-All India 29th Rank
  520(Adv.Acc-87, Acc-86,Tax-80,Law-75,Aud-74)
 • Vandana.S
  IPCC-All India 45th Rank
  503(Adv.Acc-87,Cost-75,Tax-73,Acc-72,Info-70)
 • Varsha R Bhandari
  All India 46th Rank
  502(Acc-89, Adv.Ac-89,Aud-77,Tax-72,Law-66)
 • Srivinutha.v
  IPCC-All India 48th Rank
  500(Acc-89,Adv.Acc-79,Law-76,Cost-76,Info-62,Tax-62)
 • Raghuram
  All India 33rd Rank-Final
  518 (SFM-69,AUD-66,,ISCA-74,IDT-65)
 • Vardhaman Sakhlecha S
  All India 42nd Rank-Final
  509 (FR-67,DT,IDT-73,AMA-65)
 • Achuthan V
  (All India 9th Rank)-Fina
  554
 • Gnanasampath M
  All India 3rd Rank
  593 (AMA-67)
 • Ramya S
  FINAL - AIR 45th
  FR-78, Aud-65, Law-68, AMA-68, IDT-72
 • Durga Lakshmi R
  IPCC - AIR 22nd
  Tot-527 (Acc(G-I)-91, Law-73, Costing-94, Tax-69, Adv Acc-79, Aud-69)
 • Balaji
  IPCC - AIR 39th
  Total - 511 (Acc-87,Costing-84,Tax-84,Adv Acc-86,Audit-61)
 • Karthik Ganesh
  IPCC - AIR 43rd
  Total - 482
 • Sruthi Ashwathapur
  Final - All India 46th Rank
  Both Group
 • Gayathri Murali
  FINAL - AIR 32nd
  Total - 532
 • Sanjay
  FINAL - AIR 44th
  Total - 519
 • John Britto
  FINAL - AIR 1st
  Total - 595
 • Avinash Sancheti
  FINAL - AIR 3rd (User Padhuka Books)
  Total - 566
 • Shreya Girish
  FINAL - AIR 39th
 • Arihant Kothari R
  FINAL - AIR 9th
 • Krishna J
  FINAL - AIR 11th
 • Gayathri Shankar
  FINAL - AIR 42nd
 • Viswanathan Yabakka
  FINAL - AIR 34th
 • Shilpa K.murthy
  FINAL - AIR 4th (Padhuka Book User)
  597(FR- 80 SFM-83 AUD-61 LAW-72 AMA-85 ISCA-69 DT-69 IDT-78)
 • Durga Lakshmi R
  FINAL - AIR 24th Rank
 • Anirudh Swaminathan
  AIR - 5th
  559 ( AMA - 83)
2011
S.No Name Mark Rank
1 Vigneshwaran.R 115
2 Nivedhitha.R 115
3 Yogesh Karthik.S 174 CPT-Above 80%
4 Jonathan Thomas Lalen 173
5 Iswarya 111
6 Shalini Tibrewal 174
7 Pushya.B 117
8 Rangashree.G.S.R 116
9 Ramnarayan.J 118
10 Sindhuja Srinivasan 117
11 Supraja.L.N 118
12 Vudatha Jahnavi 118
13 Sushmitha.R 120
14 Geetha.S 120
15 Lydia Rosalind.J 121
16 Malathy.S 121
17 Swarna Priya.S 121
18 Sruthi Meenakshi 124
19 Lakshmi Priya Darshini.K 121
20 Smruthi.V 125
21 Naveen.B 125
22 Ashok Aaditya.T.K 124
23 Tejas.K.Jose 126
24 Shreyas.V 125
25 Abinaya.S 128
26 Sachin.B.S 128
27 Charumathi.S 129
28 Radha.T.E 128
29 Aparna Kumar 129
30 Abinaya Kesavan 129
31 Charishma.A 130
32 Dinesh.D 130
33 Sreepradha.R 131
34 Shailaja Bhatia.R 131
35 Mokshak.B.Mehta 132
36 Priyadarshini.M 132
37 Aditya Shenoy 133
38 Ayapparaj.K 133
39 Mahesh.R 134
40 Keerthi.G.P 133
41 Daksk.J.Mahboobani 137
42 Lalitha.V 134
43 Sridhar.E 138
44 Vishalini.R 137
45 Uday Teja.M 140
46 Shri Vidhya Lakshmi K.V 139
47 Bindhu.S.S 141
48 Vibu Nandhan 141
49 Sriram Shankkar.U.R 142
50 Pradeepa.G 141
51 Krishna Rajha Saagar 143
52 Netra Prakash 143
53 Somasundaram.E 146
54 Dhivya.K 146
55 Gayathri.S.R 151
56 Amrit.M.Buxani 150
57 Abhijith.K 153
58 Gurucharan.S 151
59 Narayan A 154
60 Harienie.S 154
61 Sanjana.R 157
62 Niranjini.K 156
63 Ram Kumar.A 160 CPT-Above 80%
64 Swarna.V 161
65 Lakhshmi Bharathi.B 160 CPT-Above 80%
66 Meera.t.e 173
67 Nitya Binoy Joseph 171 CPT-Above 80%
68 Anusha Chandrasekharan 162
69 Sridhar Kumar.r 165
70 Sriram.r 164
71 Radhika Muthuswamy 166
72 Vijayalakshmi.r 114
73 Rohit Chordia.M 114
74 Aasheerwad.N 114
75 Aravindhan.V 113
76 Zia Ua Huk.F 112
77 Sandeep.GP 112
78 Sanjana S 112
79 Rohn Joseph George 112
80 Uthra.S 111
81 Ashwin 125
82 Poornima.j 110
83 Gopi.R 110
84 Nithyashri.S 110
85 Vishnupriya.N 109
86 Divyashrri.SG 107
87 Kuna Kumar.K 107
88 Anupama.S 107
89 Nitin Dharam 107
90 Bharath Melwani.J 107
91 Rupesh Kumar C Raj Purohit 106
92 Karthika.S 105
93 Niveditha.R 104
94 Tharini.R 104
95 Lokesh.K.V 104
96 Sadanantham Sujana 102
97 Divya.K 102
98 Iswariya Thilaga.K 102
99 Vashika.S 101
100 Deepaa.S 101
101 Abisekh.G 101
102 Bharathviraj.K 101
103 Ananya.S 100
104 Anusuya.T 100
105 Kashish Singhi 100
106 Vanava Rajan.N.R. 100
107 Poornima.n 100
108 Sukanya.N 100
109 Arvind.R 100
110 Aravind.R 100
111 Ramakrishnan.S 100
112 Thivya.N 110
113 Leeon David 105
114 Nallathambi.s 461 FR-87, AMA-67,IDT-60
115 Swetha.P (May 2011) 563 All India 13th Rank
116 Baji Shaik 420,(Direct Tax-70)
117 Sowmya R 175
118 Heramba Kumar.G 129
119 Athulya Anoopkumar 133
120 Varun.R 451 FINAL-DT-82
121 Shitij Singhvi 253 IDT-74,AMA-71,ISCA-67
122 Arun K Vasu 219 FINAL-(FR-69)
123 Manesh.E 205(G1)
124 Nimitha Mariam Jacob 200(G1)
125 Shamini.A 472,(AMA-63) FINAL
126 Lakshmidharan 200(G1)
127 Anukrati Agarwal 537(Acc-96,A.Acc-86,Tax-80,Aud-79,Law-69,Cost-62) IPCC-All India 14th Rank
128 Mridula.N 529(Acc-100,Adv.Acc-86,Cost-78,Aud-77,Tax-74,Law-64) IPCC-All India 22nd Rank
129 Kirthika.N 520(Adv.Acc-87, Acc-86,Tax-80,Law-75,Aud-74) IPCC-All India 29th Rank
130 Vandana.S 503(Adv.Acc-87,Cost-75,Tax-73,Acc-72,Info-70) IPCC-All India 45th Rank
131 Varsha R Bhandari 502(Acc-89, Adv.Ac-89,Aud-77,Tax-72,Law-66) All India 46th Rank
132 Srivinutha.v 500(Acc-89,Adv.Acc-79,Law-76,Cost-76,Info-62,Tax-62) IPCC-All India 48th Rank
133 Kamakshi.N 489(Acc-97,Adv.Acc-80,Cost-77,Tax-65,Law-64)
134 Anuradha.S 475(Acc-84,Adv.Acc-73,Aud-72,Info-66,Tax-63)
135 Srikrishnan.A 461(Acc-85,Adv.Acc-74,Tax-70,Aud-62,Cost-60)
136 Gourav.D 459(A.Acc-93,Acc-78,Aud-64,Law-60)
137 Karthik Srinivas.R 455(Aud-81,Acc-79,A.Acc-66,Cost-61)
138 Karthikeyan.R 451(Acc-78,Aud-72,Tax-66,Law-65)
139 Nivedha.D.R. 444(Acc-78,A.Acc-74,Tax-68,Aud-67)
140 Alamelu.S 442(Aud-73,Acc-69,A.Acc-68,Law-62)
141 Niranjani.S 434(Aud-71,A.Acc-68,Info-63,Acc-63,Law-61)
142 Amrita.M.Menda 432(Acc-77,A.Acc-73,Law-62)
143 Malavika.P 427(Acc-78,Law-75,Tax-62,Cost-60,A.Acc-60)
144 Pranay J Shah 426(Cost-73,Acc-71,Aud-63,Tax-60)
145 Rajeswari Sanjiv Kumar 426(Acc-79,A.Acc-67,Law-61)
146 Mridhula.C 423(Acc-80,Cost-72,A.Acc-65,Tax-60)
147 Chitra.S 422(A.Acc-79,Acc-70,Tax-60)
148 Alwin Joshy 422(Law-70,Cost-70,Acc-67,Aud-65)
149 Sarvothaman.S 420(Aud-82,A.Acc-67,Acc-66,Tax-60)
150 Manasa Satesh Menon 419(Acc-80,A.Acc-63,Cost-60)
151 Mohammed Sahir. P 418(Acc-81,A.Acc-64,Tax-60)
152 Sunkara Bhanu Preudiavi 417(A.Acc-75,Law-62,Cost-62)
153 Gayathri.V 415(Acc-73,A.Acc-70,Tax-65,Cost-63)
154 Ajith Joseph 415(Acc-81,A.Acc-75,Aud-66,Tax-60)
155 Sandhya.S 409(Acc-78,A.Acc-63,Law-63,Cost-60)
156 Durga.J 409(A.Acc-75,Acc-71,Cost-65)
157 Deepika.N 402(Acc-71,A.Acc-62,Aud-61,Cost-61)
158 Arna S Chugani 399(Acc-79,Law-68)
159 Nesni Naushad 399(Acc-79,A.Acc-60)
160 Divya.V 397(A.Acc-75,Aud-62,Cost-61)
161 Anjana Varghese 397(A.Acc-75,Acc-73)
162 Mahalakshmi.B 396(Law-76,A.Acc-67,Acc-64,Tax-61)
163 Neha Chatrani.R 393(Acc-67,Aud-64,Cost-61,Tax-61)
164 Pavani.E 391(Law-74,A.Acc-63,Acc-60)
165 Preethi.S 390(Acc-69,Aud-68)
166 Padma.N 390(A.Acc-67,Cost-65)
167 Vinitha Kumar 388(Acc-64,Law-60)
168 Sindhuja.P 382(Acc-74,A.Acc-71)
169 Soundarya.B 381(A.Acc-62)
170 Divya Sampath 379(Acc-74,A.Acc-71)
171 Swetha.R 379(A.Acc-76,Acc-69)
172 Sunanya.S 369(Cost-73,Law-72)
173 Jahnavi R.R.K 368(Acc-67,Law-63)
174 Nivedhana.L 367(Tax-61)
175 Shabnam Abdul Salam 365(Acc-66,Tax-60)
176 Chatakondu Pranay 211(G1)(Acc-62)
177 Hemalatha.K 363(A.Acc-64)
178 Agasthya.A 230(G1)(Acc-77)
179 Jenil.N.Bavishi 361(Acc-64,A.Acc-64)
180 Rajalakshmi.V 360(Acc-78)
181 Vijayalakshmy.T.R. 360(Aud-65,Acc-63)
182 Aravind Prasad.V 359(Aud-71,Law-64)
183 Swarna Gowri 358(A.Acc-67)
184 Krithika.C 214(G1)(Acc-70)
185 Ganga Lakshmi.S 352
186 Kavya.R 350
187 Gayatri.S.Prabhu 350(Acc-63)
188 Mallika.M.V. 340
189 Vidya Keertana.S 340
190 Palak Kailash Kakani 157(G2)(Aud-63)
191 Nandhini Priya.R 155(G2)(A.Acc-62)
192 Annesha Prakash.V 150(G2)
193 Shenbaga Pandian.R 215(G1)(Acc-65)
194 Venkatesh.S 204(G1)(Acc-60)
195 Ashin Kurian Tom 150(G2)
196 Shebeer 222(G1)(Acc-66)
197 Vignesh.S 204(G1)
198 Pooja Harikrishnan 213(G1)(Acc-75)
199 Sonam.U 203(G1)(Acc-62,Law-61)
200 Krishna Moorthy.S 211(G1)(Acc-66)
201 Alana Alice Mathews 266(G1)(Tax-76,Acc-74)
202 Supha Shree.G 414(Acc-76,Tax-67,A.Acc-61)
203 Aswathy Nandan 384(Tax-66,Acc-65)
204 Shravan.R 376(Acc-70,A.Acc-69)
205 Ashwienie.A 363
206 C.K.Aslam 203(G1)(Law-62)
207 S.Mohana Rangan 225(Acc-70,Tax-62)
208 M.Manisha 336(Law-63)
209 Lakshmi Narasimha.P 217(G1)(Law-63,Acc-61)
210 Priyanka Pattabiraman 217(G1)(Acc-68)
211 Nandhini V.P.V 222(G1)(Law-63.Acc-62)]
212 Mohammed Haseeb 251(G1)(Acc-84, Cost-68)
213 Sanjiv Kumar Prusty.S 232(G1)(Acc-65,Tax-60)
214 Shyamala.B 215(G1)(Acc-69,Tax-60)
215 Saravanan.S 222(G1)(Acc-75,Tax-61)
216 Pavithra.S 262(G1)(Acc-72,Law-67,Tax-67)
217 Anushka..K.S. 253(G1)(Acc-87)
218 Lakshmi Sumnath.K 216(G1)(Acc-63)
219 Praseetha.H (222)(G1)(Acc-71,Law-66)
220 Anand George 202(G1)(Acc-62)
221 Sidharth.J.Prasad 201(G1)(201)
222 Supriyah.G 200(G1)
223 Pooja Sunny 204(G1)
224 David Thomas 166(G2)
225 Subramanian.C.S 174(G2)(A.Acc-64)
226 Radhakrishnan Sai Kumar 154(G2)
227 Venkatraghavan.P 167(G2)
228 Venkatraman.S 150(G2)
229 Sapa Subuthi.T 156(G2)(Aud-62)
230 Nevetha.K 181(G2)
231 Sindhuja.S 154(G2)
232 Alagappan.k 153(G2)(A.Acc-64)
233 Malu.R.Nath 150(G2)
234 Elma Antony 180(G2)(71)
235 Abhisek Jain 165)(A.Acc-66)
236 Sidhant Lunia 407(Cost-75,Law-64,A.ACC-60)
237 Niman Mehta 368(Aud-62)
238 Kartik.G 435 (ISCA-70)
239 Raghuram 518 (SFM-69,AUD-66,,ISCA-74,IDT-65) All India 33rd Rank-Final
240 Anusha R 417 (IDT-74)
241 Kareena Bajaj 407 (SFM-64)
242 Vardhaman Sakhlecha S 509 (FR-67,DT,IDT-73,AMA-65) All India 42nd Rank-Final
243 Nikitha S 416 (SFM-60)
244 Sarat Doddamani 424 (IDT-71)
245 Sundar Raman R 405 (Law-60, IDT-60)
246 Achuthan V 554 (All India 9th Rank)-Fina
247 Varun R Kishnani 200 (G2)
248 Arun Kumar V 201 (G1)
249 Nittish Raghavendar S 200 (G1)
250 Kalyanaraman R 201 (G1) (Aud-65)
251 Vishnupriya V 434(CL-70,DT-63,ISCA-60)
252 Ankit Bafna 208 (G1)
253 Abhiram R 205 (G1)
254 Krishna G 200 (G1) (Law-66)
255 Swetha 200 (G1)
256 Lavanya K 209 (G1)
257 Sushil Kumar Rank 211 (G1) (SFM-65)
258 Rasiga Raghupathy 227 (G2) (DT-62)
259 Hema Kumar Reddy P 205 (G2)
260 Hema Kumar Reddy P 205 (G2)
261 Geetha Sukumaran 219 (G2) (ISCA-69)
262 Gangadharan 226 (G2) (ISCA-64)
263 Anand A 251 (G2) (IDT-78,DT-67,AMA-62)
264 Anand Bhandari C 204 (G2) (IDT-60)
265 Darshana S 430 (Aud-63)
266 Shameem Banu K 402 (Law-64, ISCA-62)
267 Shashank Sekar C 220 (G2) (IDT-64)
268 Narayana Raju G 203 (G2)
269 Anand Athrey 212 (G2) (IDT-60)
270 Prasad Kumar M G 200 (G2)
271 Kalyan S 211 (G2) (IDT-70)
272 Harini 445 (AMA-65,FR-61,IDT-60)
273 Gayathri Devi S 388(Acc-82)
274 Venkateshwara Rao 378 (Acc-74)
275 Naga Mahanth K 465 ((Acc-78,Cost-70,Ad Acc-70,Tax-67,Aud-66,Info-62)
276 Ravi Reddy C 406 (Tax-69,Cost-61)
277 Shruti C Ashwathpur 502 (Acc-91,Ad Acc-90, Tax-74,Cost-66,Law-65,Aud-62)
278 Meghna Singh 386 (Cost-69,Aud-69,Acc-60)
279 Sridhar S 350
280 Smitha Kuriakose 374 (Law-62)
281 Sundara Priya T 443 (Law-76,Acc-69,Aud-68,Cost,Tax-62)
282 Vanitha V 356 (Acc-69,Law-62)
283 Raghunathkumar K 354 (Law-62, Cost-60)
284 Praveen TV 415 (Cost-67,Ad Acc-66,Acc-65Aud-63)
285 Purama Harika 452 (Cost-83,Acc-79,Add Acc-78,Law-62)
286 Gayathri V 372 (Acc-69)
287 Vadlapatla Sai Malik 354
288 Muthu Lakshmi K Cost-70,Tax-68,Add Acc-63,Acc-61)
289 Asma Nasreem M 371 (Cost-64,Tax-61)
290 Rakesh D 343
291 Viswam S 368
292 Malvika Karunan 456 (Cost-84,Acc-77,Tax-76,Acc-69,Law-62)
293 Harikrishna B 379 (Tax-66,Aud-61)
294 Vanchinathan I 354 (Tax-64,Aud-61,Acc-60)
295 Shraniv Tuladhar 461 (Ad Acc-78,Acc-76,Law-73,Cost-65,Tax-63)
296 Megha Kavari P S 366 (Aud-60)
297 Anu K 350 (Law-67)
298 Prasanna C 191 (G1)
299 Anees KC 217 (Tax-61)
300 Shareef P 200 (tTax-60) (G1)
301 Sirajudheen K 200 (G1)
302 Lavanya S 208 (Aud-67) (G1)
303 Jency Sara Easow 200 (G1) (Law-62)
304 Anitha R D 241 (Law-72,Acc-62) (G1)
305 Ragavi S 375 (Aud-76)
306 Guhan P N 333 (Aud-62,Tax-61) All India 50th Rank -PCC
307 Surendra Kumar S 337 (Cost-66,Law-62) All India 46th Rank -PCC
308 Varshini E 383 (Cost-61, Law-60)
309 Srivats Rao 372 (Law-64)
310 Manigandan B 432 (Law,Acc-72,Aud-66,Ad Acc-64,Cost-61)
311 Prakash Sharma 411 (Law-69, Tax-67,Acc-65,Cost-64)
312 Roshan Carvalho C J 157 (G2) (Info-63)
313 Sreebath K N 365 (Tax-62)
314 Anumula Dileep Kumar 427 (Law-71,Cost-70,Acc-69,Aud-62)
315 Jagadish Nitish Srivastha 246 (G1) (Cost-71,Acc-70)
316 Rashmi 213 (G1) (Law-68,Acc-60)
317 Muhammad Anees M.T 229 (Acc-66,Tax-61)
318 Vatsala Jhaver 430 (Cost-77,Ad Acc-68,Acc-62,Tax-60)
319 Vigneshwar V K R 408 (Acc-74,Aud-66,Cost-63,Ad Acc-61)
320 Akshaya C V 234 (Law-70,Acc-63)
321 Srinika P A 191 (G1)
322 Megha Kaveri P S 366 (Aud-60)
323 Prabhuram K 210 (G1) (Acc-64)
324 Rashmiga 229 (Acc-78)
325 Divyalakshmi S 362 (Aud-61)
326 Bharadwaj D 410 (Acc-80,Tax-65)
327 Nidhi Gutgutia 366 (Law,Cost-68)
328 Gayathri R 192 (G1) (Acc-61,Law-60)
329 Arvind S V 237 (G1) (Cost-69)
330 Abilash N 200 (G1)
331 Kavya N 378 (Law-68, Cost-67)
332 Mangai CT 244 (G1) (Law-69,Acc-65)
333 Bala Abinesh S 205 (G1)
334 Madhumathiy G 229 (G2) (Acc-65,Tax-60)
335 Mazharuddeen M 236 (G1) (Cost, Tax-63)
336 Krishna Moorthy S 150 (G2)
337 Krishna Moorthy S 150 (G2)
338 Vishal A Jain 387 (Law-73,Cost-60)
339 Priya A Jain 223 (Acc-68,Cost-60)
340 Varadharaman 211 (G1)
341 Vaishnavi Anand 204 (Acc-75)
342 Keshav Sivakumar 209 (G1) (Acc-69)
343 Aditi Modi 241 (Ad Acc-95,Info-77,Aud-69)
344 Swetha Krishnan 152 (G2)
345 Venkatasubramanian 171 (G2) (Aud-66)
346 Sujitha M 155 (G2) ( Ad Acc-60)
347 Anish Lakshman S 335 (Acc-66,Ad Acc-62)
348 Manoj Niranjan G 166 (G1) (Acc-63,Law-61)
349 Haritha D 392 (Acc-66,Law-64)
350 Siva Prasath 206 (G1)
351 Ankit A 260 (G1) ( Cost-74,Tax-70,Acc-65)
352 Jessie Joshua M 350 (Acc-68)
353 Vairavan L 206 (G1)
354 Amrutha N 216 (Cost-69)
355 Kannan N M 481 (Ad Acc-83,Cost-82,Tax-78,Acc-75)
356 Srinivasaraghavan 204 (G1)
357 Nitij Karki 235 (G1) (Law,Cost-61)
358 Subramani S G 209 (G1) (Acc-69)
359 Ramana Adithyan R 258 (G1) ( Acc-74,Tax-64,Law,Cost-60)
360 Kousalya P 215 (Acc-62)
361 Divya G 207 (G1) (Cost-61)
362 Mayuravel K 222 (G1) (Law-73)
363 Meenu M A 240 (G1) (Tax-65,Cost-62,Acc-60)
364 Martin Jose Emmanuel 210 (G1)
365 Vijay A 352 (Law-65,Acc-63)